Ako WalkAide funguje?

Prístroj WalkAide funguje na princípe funkčnej elektrickej stimulácie (FES) a vyhodnocovaní zmeny uhlu osy kosti tibie.
FES je možné využiť na stimuláciu všetkých svalov, ale najviac sa používa na ovplyvnenie tzv. syndrómu padajúcej špičky, kedy je stimulovaný podkolenný nerv a dochádza k reflexívnemu sťahu svalov a zdvihnutiu špičky a tým skvalitnením švihovej fázy krokového cyklu. FES sa využíva u pacientov s poškodením horného motoneurónu, najčastejšie s poruchou chôdze po cievnej mozgovej príhode alebo nekompletných miechových léziách a u pacientov s SM.
Princíp vyhodnocovania zmeny uhlu osy tibie je patentovaný gyroskopickým WalkAide senzorom a využitím akcelerometra, ktorý vyhodnocuje zrýchlenie v druhej fáze kroku a podľa toho určuje dobu stimulácie. Pri začatí kroku a zmene uhlu osy tibie, vyšlú elektródy vo švihovej fáze kroku impulz do podkolenného nervu. Podráždením podkolenného nervu dôjde k reflexívnemu sťahu prednej skupiny svalov na priehlavku a zdvihnutie špičky. Stimulácia je ukončená, buď dosiahnutím požadovanej zmeny uhlu osy tibie alebo pri zrýchlení kroku pri dosadení času.

Aplikácia

Vyškolený odborník najprv u pacienta určí umiestnenie elektród pre dosiahnutie optimálnej dorzálnej flexie. Pprvý bod je na mieste rozdvojenia n. Peroneus communis a druhý v priebehu n. Peroneus profundus), následne ich prepojí s prístrojom, ktorý potom pripevní manžetou pod kolenom pacienta. Potom prepojením programátora WalkLink s prístrojom WalkAide s počítačom naprogramuje odborník v špeciálnom programe WalkAnalyst neurostimulátor každému pacientovi na mieru v súlade s aktuálnym stereotypom chôdze. Na zdvihnutie a položenie špičky tak dochádza vždy v optimálnej fáze kroku. Šírka pulzov je upraviteľná v rozmedzí 25-300 mikrosekúnd. Prístroj disponuje dvoma režimami – pre cvičenie a pre chôdzu.

WalkAide funguje na princípe vyhodnocovania zmeny uhla osi tíbie patentovaným gyro WalkAide senzorom a ďalej s využitím akcelerometra, ktorý vyhodnocuje zrýchlenie v druhej fáze kroku a podľa toho ukončuje dobu stimulácie. Pri započatí kroku a požadovanej zmene uhla osi tíbie, vyšlú elektródy vo švihovej fáze kroku impulz do peroneálního nervu. Podráždením podkolenného nervu dôjde k reflexnému sťahu anterolaterálnej skupiny svalov na predkolení a zdvihnutie špičky. Stimulácia je ukončená buď dosiahnutím požadovanej zmeny uhla osi tíbie alebo pri zrýchlení kroku pri dosiahnutí času.

Výsledky pri používani WalkAide

Zlepšenie kvality kroku/chôdze

  • zlepšenie symetrie stojnej a švihovej fázy kroku
  • zlepšenie ovládania končatiny behom švihovej fázy
  • kontrolovaná iniciačná fáza kroku,
  • kontakt a umiestnenie chodidla
  • predĺženie kroku

Zlepšenie funkcie kroku/chôdze

  • zvýšenie rýchlosti chôdze
  • zníženie námahy, zvýšenie vytrvalosti
  • zníženie rizika pádu
  • zníženie potreby asistenčných pomôcok

Funkčný elektrický neurostimulátor WalkAide je vhodnou kompenzačnou pomôckou s rehabilitačným efektom do klinického liečebného plánu. Vďaka neuromodulačnej schopnosti CNS ponúka namiesto zvládnutia deformity znovuzískanie stratenej funkcie a zlepšenie kvality dysfunkčnej spastickej chôdze na neurologickej úrovni namiesto biomechanickej úrovne. Vedie ku zlepšeniu kontroly a kvality chôdze.

Klinické využitie v rehabilitácií

Klinický set vlastní rehabilitačné zariadenie, ktoré môže stimulovať neobmedzené množstvo pacientov, buď ambulantne alebo hospitalizovaných. Údaje a programy jednotlivých pacientov sa ukladajú do počítača. Jednoduchým a rýchlym umiestnením elektród na vyznačené miesto a prepojením prístroja WalkAide s programátorom WalkLink a počítača sa dá prístroj jednoducho nastaviť a pripraviť na ďalšieho pacienta.
Funkčnú elektrickú stimuláciu je možné využiť nie len pre pacientov schopných chôdze ale aj pre pacientov pripútaných na lôžko. S rehabilitáciou je ideálne začať čo najskôr po ataku alebo úraze.

Individuálne použitie (kompenzačná pomôcka)

Neurostimulátor vlastní priamo pacient a využíva ho po celý deň alebo podľa svojej momentálnej kondícii. Manžeta je univerzálna pre ľavú aj pravú nohu. Pri dlhodobom nosení prístroja WalkAide dochádza u pacienta k optimalizácii chôdze a často i ku zmene požadovaných osových výchyliek. Preto môže byť potrebné prístroj po čase preprogramovať. Pomocou neurostimulátorov WalkAide je možné stimulovať obe nohy súčasne.

N

Možnosť vyskúšania

Po odbornej konzultácií vám prístroj vyskúšame. Keď sa rozhodnete prístroj požičať cena za prvé 3 týždne je 150 € vrátane programovania a konzultácie.

N

Efektívna rehabilitácia

Rehabilitácia po úraze alebo pri problémoch s motorikou býva častokrát náročná. Zvýšením efektivity dosiahnete lepšie výsledky oveľa skôr.

N

Odborné poradenstvo

Naši skúsení a vyškolení odborníci nájdu pre vás ten pravý neurostimulátor. Vždy vám ochotne poradia a vysvetlia všetko, čo potrebujete vedieť.

Sme tu pre vás