Cenník služieb

Doba Popis Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH
1 týždeň Nájomné WalkAide / OmniHi 5  jeden prístroj – test pacient (max. 3 týždne ) 41,67 € 8,33 € 50,00 €
1 týždeň Nájomné WalkAide dva prístroje – test pacient (max. 3 týždne) 56,67 € 11,33 € 68,00 €
Cena neurostimulátora WalkAide, WalkAide II a OmniHi5  na vyžiadanie
1 mesiac Dlhodobý nájom WalkAide jeden prístroj (čas. neobmedzený) 208,33 € 41,67 € 250,00 €
1 mesiac Dlhodobý nájom WalkAide dva prístroje – jeden klient (čas. neobmedzený) 291,67 € 58,33 € 350,00 €
1x Zaslanie tovaru kuriérom 6,67 € 1,33 € 8,00 €
30 min Odborná konzultácia v centre – mimo prebiehajúceho nájmu 16,67 € 3,33 € 20,00 €
60 min Odborná konzultácia v centre – mimo prebiehajúceho nájmu 29,17 € 5,83 € 35,00 €
60 min Programovanie a preventívna prehliadka v rámci záruky v centre 1x ročne zdarma po predložení faktúry/záručného listu
60 min Programovanie a preventívna prehliadka nad rámec záruky v  centre 29,17 € 5,83 € 35,00 €
60 min Odborná konzultácia u klienta 29,17 € 5,83 € 35,00 €
plus cestovné náklady plus úhrada cestovných nákladov
60 min Programovanie a preventívna prehliadka v rámci záruky u klienta zdarma, úhrada cestovných nákladov
60 min Programovanie a preventívna prehliadka nad rámec záruky u klienta 29,17 € 5,83 € 35,00 €
plus cestovné náklady plus úhrada cestovných nákladov
N/A Odborné zaškolenie pri kúpe klinického setu zahrnuté v cene klinického setu

ImpulsFITKa s.r.o. – výhradný zástupca pre WalkAide na Slovensku
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Katarína Majlingová, tel.: +421 949 432 918, email: info@impulsfitka.sk

Platnosť cenníka: od 1.6.2021

V prípade záujmu o kompletmý cenník neurostimulátorov vyplňte nasledovný formulár: