Produkty

Neurostimulátor WalkAide sa radí medzi najmodernejšie zdravotnícke pomôcky pre funkčnú elektrickú stimuláciu peroneálného nervu pri centrálnych parézach. Tento unikátny prístroj znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi. Je určený pacientom trpiacim zakopávaním a syndrómom „padajúcej špičky“ pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Ide o novinku na slovenskom trhu, ktorá zabezpečuje väčšiu pohybovú nezávislosť po mozgových príhodách, ľuďom so sklerózou multiplex, úrazoch mozgu a miechy a tiež pri detskej mozgovej obrne a to už pre deti od 4 rokov.

Produkty

V ponuke sú 3 typy neurostimulátorov, pričom každý má špeciálne využitie. Dosiahnite výborné výsledky pri rehabilitácii aj vďaka overeným prístrojom.

WalkAide

Neurostimulátor WalkAide sa radí medzi najmodernejšie zdravotnícke pomôcky pre funkčnú elektrickú stimuláciu peroneálného nervu pri centrálnych parézach. Tento unikátny prístroj znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi.

WalkAide II

WalkAide II je nový model WalkAide- systému pre “Foot Drop” (padajúcu špičku) a je určený pre pacientov s nedostatočnou dorzálnou flexiou v dôsledku poruchy centrálno hybných neurónov. Elektrická stimulácia prebieha pomocou zabudovaných kovových elektród. Tento model je vhodný len pre dospelých.

OmniHi5 ™

OmniHi5 ™ je rehabilitačný systém pre hornú končatinu podporujúci neuroplasticitu mozgu. Stimulácia prebieha na základe EMG. Zlepšuje funkciu a rozsah pohybu hornej končatiny u pacientov s hemiplégiov alebo parézou hornej končatiny a umožňuje tak vykonávať aktívny motorický tréning.

Sme tu pre vás