Produkty

Neurostimulátor WalkAide sa radí medzi najmodernejšie zdravotnícke pomôcky pre funkčnú elektrickú stimuláciu peroneálného nervu pri centrálnych parézach. Tento unikátny prístroj znižuje námahu, riziko pádov a zvyšuje vytrvalosť pri chôdzi. Je určený pacientom trpiacim zakopávaním a syndrómom „padajúcej špičky“ pri poškodeniach centrálneho nervového systému. Ide o novinku na slovenskom trhu, ktorá zabezpečuje väčšiu pohybovú nezávislosť po mozgových príhodách, ľuďom so sklerózou multiplex, úrazoch mozgu a miechy a tiež pri detskej mozgovej obrne a to už pre deti od 4 rokov.

Ponuka produktov

WalkAide

WalkAide – WalkAide funguje na princípe funkčnej elektrickej stimulácie, kedy podráždením podkolenného nervu dôjde k reflexnému sťahu svalov na predkolení a aktívnemu zdvihnutiu špičky. Elektrická stimulácia prebieha pomocou gélových elektród pripevnených manžetou pod kolenom a je riadená dvoma snímačmi: gyroskopom a akcelerometrom.

WalkAide II

WalkAide II je nový model WalkAide- systému pre “Foot Drop” (padajúcu špičku) a je určený pre pacientov s nedostatočnou dorzálnou flexiou v dôsledku poruchy centrálno hybných neurónov. Elektrická stimulácia prebieha pomocou zabudovaných kovových elektród. Tento model je vhodný len pre dospelých.

OmniHi5 ™

OmniHi5 ™ je rehabilitačný systém pre hornú končatinu podporujúci neuroplasticitu mozgu. Stimulácia prebieha na základe EMG. Zlepšuje funkciu a rozsah pohybu hornej končatiny u pacientov s hemiplégiov alebo parézou hornej končatiny a umožňuje tak vykonávať aktívny motorický tréning.

Sme tu pre vás